สถิติคนเข้าชมเว็บไซต์Bite me Box me Bring me home

การทําอาหารหรือขนมนั้นต้องเริ่มจากความรักและความตั้งใจ...

ฉะนั้นจึงเป็นแรงบันดาลใจให้เราได้สานต่อเจตนารมในการสืบทอดกิจการเบเกอรี่ที่เปิดดําเนินการมาแล้วกว่าสามสิบปีจนถึงปัจจุบัน


ทุกวันนี้ BB Bakery Box ได้เน้นทางด้านการจัดเลี้ยง snack box และงานประชุมต่างๆ และยังมีหน้าร้านอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกด้วย
เรามุ่งเน้นที่การผลิตพายสูตรดั้งเดิม เปี่ยมด้วยวัตถุดิบคุณภาพ ในราคาที่คุ้มค่ากับความอร่อยและคุณภาพ 


...และด้วยความรักในสิ่งที่ทำจึงทําให้ BB Bakery Box ดํารงอยู่ได้มากว่า 30 ปีจนถึงทุกวันนี้